Puszcza Białowieska stanowisko Sejmiku

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami sporu o sposób zarządzania i ochrony przyrodniczego skarbu Województwa Podlaskiego, Polski i Europy jakim jest Puszcza Białowieska. Podejmowane przez lata próby podnoszenia standardów ochrony puszczy, połączone ze zmianami struktury zarządzania jej zasobami i koniecznymi działaniami na rzecz rozwoju rejonu puszczy, napotykały na opór różnych środowisk uczestniczących w tym sporze i nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Cierpi na tym puszczańska przyroda i zamieszkujący w jej otoczeniu ludzie. Ostatnio obserwujemy kolejną eskalację sporu którego pretekstem jest rosnąca od kilku lat gradacja kornika drukarza. W mediach toczy się dyskusja autorytetów naukowych z udziałem leśników praktyków i przedstawicieli środowisk ekologicznych, która ma doprowadzić do ustalenia, czy kornik jest szkodnikiem którego należy zwalczać wycinając atakowane przez niego świerki, czy też naturalnym składnikiem puszczańskiego ekosystemu i należy go zostawić w spokoju. Dyskusja trwa, problem nadal pozostaje nierozwiązany. Sposoby zarządzania i ochrony puszczy w połączeniu z rozwojem lokalnym doczekały się wielu poważnych opracowań. Żadne z nich jednak nie zostało wdrożone. W przestrzeni publicznej niestety utrwala się pogląd,że nie potrafimy w sposób racjonalny zarządzać niezwykłym bogactwem jakim jest środowisko przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, że nie potrafimy znaleźć kompromisu między potrzebami puszczy i ludzi.


Doceniając znaczenie Puszczy Białowieskiej dla województwa, kraju i świata, Sejmik Województwa Podlaskiego apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych działań prowadzących do:

• Wypracowania i wdrożenia, w oparciu o kompromis między wszystkimi uczestnikami sporu, jednolitego systemu zarządzania całą puszczą, który uwzględniałby także aspiracje rozwojowe mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej;

• Wdrożenia opracowanego przez lokalne samorządy „Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej” będącego integralną częścią Kontraktu Terytorialnego, zawartego w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, między Samorządem Województwa Podlaskiego a Rządem;

• Realizacji przygotowanego przez administrację leśną programu „Puszcza Białowieska – leśne dziedzictwo Europy”.


Podjęcie takich działań powinno doprowadzić do uspokojenia sytuacji wokół Puszczy Białowieskiej, akceptacji zmian w systemie ochrony i zarządzania zasobami puszczy przez lokalną społeczność oraz osiągnięcia standardów ochrony przyrody stawianych przez międzynarodowe instytucje przyrodnicze obiektom wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Samorząd Województwa Podlaskiego deklaruje aktywny udział i wszechstronną pomoc w realizacji tych postulatów.

Otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
2. Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki
3. Minister Środowiska Jan Szyszko
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage